Vlastivědný kroužek Holešov

Vlastivědný kroužek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i současnost.

Kraj, ve kterém žijeme, nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace.

PŘIPRAVUJEME - NADCHÁZEJÍCÍ AKCE - AKTUÁLNĚ

Za památkami Lukovečka

vycházka z cyklu Poznáváme Holešovsko,

která bude tentokrát směřovat za památkami Lukovečka

Sobota 22. června 2024

Oceňování osobností města

V rámci dnů města Holešova se v pátek 31. května 2024 uskutečnilo i tradiční oceňování osobností našeho města.

Jsme nesmírně potěšeni, že osobností za rok 2023 v oblasti kultury byl vyhlášen Ing. Karel Bartošek, dlouholetý kulturní pracovník a památkový referent městského úřadu, popularizátor regionální historie a v neposlední řadě i člen výboru Vlastivědného kroužku.

Srdečně gratulujeme!

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii

Bílá místa židovské Moravy a Slezska 

V neděli 12. května 2024 se v Brně konala konference "Bílá místa židovské Moravy a Slezska" za účasti přednášejících ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Jejím tématem bylo nedostatečné studium primárních historických pramenů a z toho pocházející klišé a předsudky. Znalce historie moravských židů určitě nepřekvapí, že hned v několika příspěvcích (i zahraničních) byl zmíněn Holešov.

Věděli jste například, že většina židů v Napajedlích přišla z Holešova? Nebo, že hlavním moravským "vývozním artiklem" v 18. a 19. století byli židovští muži, kterým císařské zákony znemožnily najít uplatnění nebo založit rodinu? V důsledku toho například ortodoxní židé v různých zemích dodnes uctívají památný den (20. Sivan), který navrhl holešovský rabín Šach na památku obětí masakrů na Litvě.

S příspěvkem "Známé-neznámé holešovské pogromy a další neprozkoumaná místa dějin moravských židů" vystoupil předseda našeho spolku historik Mgr. Jan Machala.

Konferenci pořádalo Moravské židovské muzeum a Masarykova univerzita.