Vlastivědný kroužek Holešov

Vlastivědný kroužek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i současnost.

Kraj, ve kterém žijeme, nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace.

PŘIPRAVUJEME - NADCHÁZEJÍCÍ AKCE - AKTUÁLNĚ

Kamenické dílny okresu Kroměříž III.

MKS Holešov – Městská knihovna a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

PhDr. Aleše Naňáka, pracovníka oddělení památkové péče Zlínského kraje

Kamenické dílny okresu Kroměříž III. Kamenosochařství Aloise Reimera v Holešově

Přednášející ve své již třetí přednášce přiblíží historii holešovského kamenosochařského závodu, u jehož založení stál Alois Reimer. Na základě archivních pramenů nahlédneme na pozoruhodný osud zakladatele podniku a jeho rodiny, seznámíme se s chodem prvorepublikového provozu i s dohledanými uměleckořemeslnými díly v regionu. 

Čtvrtek 23. května 2024, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov

Vstupné 50,- Kč

Za památkami Lukovečka

vycházka z cyklu Poznáváme Holešovsko,

která bude tentokrát směřovat za památkami Lukovečka

Sobota 22. června 2024

Bílá místa židovské Moravy a Slezska 

V neděli 12. května 2024 se v Brně konala konference "Bílá místa židovské Moravy a Slezska" za účasti přednášejících ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Jejím tématem bylo nedostatečné studium primárních historických pramenů a z toho pocházející klišé a předsudky. Znalce historie moravských židů určitě nepřekvapí, že hned v několika příspěvcích (i zahraničních) byl zmíněn Holešov.

Věděli jste například, že většina židů v Napajedlích přišla z Holešova? Nebo, že hlavním moravským "vývozním artiklem" v 18. a 19. století byli židovští muži, kterým císařské zákony znemožnily najít uplatnění nebo založit rodinu? V důsledku toho například ortodoxní židé v různých zemích dodnes uctívají památný den (20. Sivan), který navrhl holešovský rabín Šach na památku obětí masakrů na Litvě.

S příspěvkem "Známé-neznámé holešovské pogromy a další neprozkoumaná místa dějin moravských židů" vystoupil předseda našeho spolku historik Mgr. Jan Machala.

Konferenci pořádalo Moravské židovské muzeum a Masarykova univerzita.