Akce 2023

Oslavy Vánoc jsou místně a kulturně specifické a v různých zemích mohou oslavy vypadat i docela jinak. S tradicí vánočního obdarovávání je spojena i "existence" tajemných bytostí, které dárky přinášejí. Některé postavy zahraničních svátečních dárkonošů prozrazují pozůstatky starých pohanských představ, jiné mají svůj původ v křesťanství.

Knihovničku Holešovska obohatil další titulMěsto Holešov vydalo již 44. svazek v rámci zavedené a oblíbené regionální edice "Knihovnička Holešovska". Jsme velmi rádi, že tentokrát se do přípravy nového titulu autorsky a editorsky zapojili členové Vlastivědného kroužku.Autorem nové publikace s názvem "Putování s moždířem" je Miroslav Olšina, člen...

Přednáškový cyklus "Pohřbívání v minulosti" je věnován vývoji pohřbívání v průběhu celé historie lidstva se zvláštním zaměřením na situaci v širším okolí Holešovska. V pořadí již druhé vyprávění nás seznámí s pohřebními zvyky Keltů, Germánů a Slovanů.

Ve čtvrtek 19. října 2023 měli posluchači výjimečnou možnost připomenout si působení významného rodu Lobkoviců na Holešovsku. Podařilo se to díky historikovi a archiváři dr. Zdeňku Pokludovi, který přijal pozvání Vlastivědného kroužku a jako znalec regionální historie toto zajímavé téma zpracoval. Cílem přednášky bylo reagovat na letošní kulaté...

Tematicky se přednáška zaměřuje na dva základní okruhy s přihlédnutím k regionu. První představuje didakticky pojaté vazby, které nás někdy vydělují a jindy spojují s Evropou, jíž jsme součástí. Každé z vybraných témat (hranice, lesy, montana – nerostné bohatství, řeky a vodní díla, doprava, architektura a urbanismus) poukazuje na vazby s některou...