Komentovaná prohlídka zámku v Žeranovicích

14.09.2023

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum

a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na

komentovanou prohlídku zámku v Žeranovicích

kterou povede památkář

Mgr. Jan Štětina

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

Čtvrtek 14. září 2023, 15.00 hod.

Sraz: před zámkem, Žeranovice 1, 769 01 Žeranovice

Doprava:

  • Veřejná doprava (autobus):

Holešov, aut. nádraží, odj. 14.40 – Žeranovice, příj. 14:54

  • Individuální

Automobil zaparkovat před objektem zámku nebo naproti na volném prostranství (sál u Sedlářů).

Program:

  • Obejdeme zámek, podíváme se do sklepů. V přízemí nahlédneme pouze do přístupných místností, projdeme patro a budeme moci i na půdu. Trvání prohlídky max. 1,5 hod.

Návrat:

  • Veřejná doprava (autobus)

Žeranovice, odj. 17:03 – Holešov, aut. nádraží, příj. 17:15

NUTNÁ REGISTRACE:

  • Protože je průchodnost stavbou snížená (sklepy, půda), musí být počet účastníků prohlídky kvůli bezpečnosti omezen na 25 osob!

  • Pokud máte zájem, hlaste svou účast paní I. Železné, vedoucí Městské knihovny Holešov: zelezna@mks-holesov.cz 735 160 666; 571 160 892.

Fotografie z prohlídky najdete ve fotogalerii