Akce 2022

Hrad Křídlo

26.06.2024

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou

Další z přednášek, kterou uspořádala Městská knihovna v Holešově společně s Městským muzeem a Vlastivědným kroužkem, byla zaměřena na "Méně známé barokní zahrady André Le Nôtre – jejich využití a prezentace" a proběhla 24. listopadu 2022 ve studovně knihovny. Skvělou průvodkyní slovem i obrazem byla opět Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., vedoucí...

Přednáškový cyklus bude věnován vývoji pohřbívání v pravěké historii lidstva se zvláštním zaměřením na situaci v širším okolí Holešovska. V úvodním vyprávění se seznámíme s pohřebními zvyky v době kamenné, bronzové a starší době železné.

Přednáška se bude věnovat shrnutí dosavadních znalostí o pohřebních zvyklostech Germánů ve střední Evropě s důrazem na nově archeologicky prozkoumané pohřebiště v Roštění v letošním roce. Budou představeny nejzajímavější nálezy získané povrchovou prospekcí i archeologickým výzkumem, kterým dominují jezdecké ostruhy. Ty svědčí o pohřbech elity...

Přednáška nejprve představí historické okolnosti, které předcházely vzniku kongregace Milosrdných sester sv. Kříže a její hlavní zakladatele. Nejdůležitější část vyprávění se zaměří na příchod sester do Holešova v roce 1895, stejně jako na převzetí zdravotních a sociálních ústavů ve městě a jejich rozvoj. Velmi odvážným krokem sester se stala...

Přednáška se bude zabývat především mateřskou a dětskou úmrtností ve vybraných obcích Valašska, vztahem žen k diplomovaným porodním babičkám a lékařům a zaměří se také na osudy konkrétních porodních babiček a lékařů. Společně se dotkneme tématu zdravotního stavu žen na přelomu 19. a 20. století na valašském venkově.

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na exkurzi do Pravčic