Mezi životem a smrtí

11.10.2022

Přednáška se bude zabývat především mateřskou a dětskou úmrtností ve vybraných obcích Valašska, vztahem žen k diplomovaným porodním babičkám a lékařům a zaměří se také na osudy konkrétních porodních babiček a lékařů. Společně se dotkneme tématu zdravotního stavu žen na přelomu 19. a 20. století na valašském venkově.

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

Mgr. Sabiny Máchové, 

doktorandky Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

Mezi životem a smrtí:

nelehký úděl žen na Valašsku v 19. a 20. století

Úterý 11. října 2022, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč