Členství

Zájemci o členství

si mohou prostudovat stanovy sdružení a vyzvednout přihlášku

u paní Bc. Ireny Železné v Městské knihovně Holešov.

Členský poplatek za rok

200 Kč

Pokladní: Bc. Irena Železná

Městská knihovna Holešov,

nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov

Tel.: 735 160 666

Bankovní spojení: Fio banka, pobočka Kroměříž,
číslo transparentního účtu 2000534917/2010