O nás

Občanské sdružení Vlastivědný kroužek Holešov vzniklo registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky dne 4. listopadu 2013. Ustavující valná hromada se uskutečnila v pátek 17. ledna 2014. Na ní byl projednán a schválen plán akcí na rok 2014 a další základní dokumenty a rovněž byl zvolen výbor a revizor sdružení.

Občanské sdružení ve své činnosti navazuje na dlouholetou činnost Vlastivědného kroužku v Holešově. Ten byl založen dne 2. října 1959 a pracoval při Okresním archivu Kroměříž, který byl v té době umístěn na zámku v Holešově. Mezi zakládajícími členy byly takové osobnosti jako holešovský děkan P. František Alex, úředník Stanislav Bártek, archivář, Jaroslav Krajča, stavitel Jaroslav Matuška, právník JUDr. Břetislav Pokorný, kamenosochař Antonín Reimer, učitelka Anna Ryšavá, zámečník Jan Sichálek, akademický architekt Rudolf Slováček, knihkupec František Stelzig, profesoři Zdeněk Stojan a Roland Schwarz, ředitel školy Bohumil Struhala, úředníci Otakar Šidla a František Zaorálek a obchodník Josef Železník. Jeho první předsedkyní se stala paní Ludmila Plecháčová-Mucalíková. Postupně se do řad členů Vlastivědného kroužku v Holešově přihlásilo více jak 300 občanů města a okolí. Začátkem devadesátých let se stal předsedou kroužku pan JUDr. Lubomír Bartošek.

Během své více jak padesátileté činnosti kroužek připravil pro své členy i veřejnost stovky vlastivědných přednášek, odborných kurzů, vlastivědných vycházek a zájezdů. Za podpory okresního archivu, později městského muzea a města Holešova vydal několik publikací a členové kroužku publikovali v místním a regionálním tisku.

V průběhu devadesátých let minulého století a i po roce 2000 začala však činnost kroužku postupně upadat. Novým impulzem se stala aktivita mladých studentů historie z Holešova Ondřeje Machálka a Radky Pilařové, která vedla až k obnovení činnosti kroužku na podzim roku 2011. Ondřej Machálek se stal i předsedou obnoveného Vlastivědného kroužku v Holešově.

Aktuálním předsedou je Mgr. Jan Machala.