Působení Milosrdných sester sv. Kříže v Holešově

20.10.2022

Přednáška nejprve představí historické okolnosti, které předcházely vzniku kongregace Milosrdných sester sv. Kříže a její hlavní zakladatele. Nejdůležitější část vyprávění se zaměří na příchod sester do Holešova v roce 1895, stejně jako na převzetí zdravotních a sociálních ústavů ve městě a jejich rozvoj. Velmi odvážným krokem sester se stala výstavba nové klášterní budovy v roce 1922 (objekt dnešní polikliniky v Sušilově ulici). Osudy řeholnic a praktické fungování kláštera bude sledováno v průběhu celého holešovského působení. Historie kláštera se uzavřela v roce 1950 jeho nezákonným uzavřením, zabavením majetku a internací sester v internačním klášteře v Bohosudově. 

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

Bc. Pavla Reimera

Působení Milosrdných sester sv. Kříže v Holešově

Čtvrtek 20. října 2022, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov. Vstupné 25,- Kč

Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Holešově.

Další skvělou přednášku pro milovníky historie našeho města připravilo již osvědčené pořadatelské trio – Vlastivědný kroužek, Městská knihovna a Městské muzeum v Holešově. Promyšlená volba přednáškových témat přitahuje do prostor knihovny čím dále větší okruh zájemců. Ani tentokrát nebyli zklamáni, neboť rozšířili svůj obzor spoustou nových zajímavých a někdy i překvapivých informací z historie tohoto řádu, který měl své zastoupení i v našem městě.

Přednášející Pavel Reimer použil jako základ své prezentace svou bakalářskou práci, do které se mu podařilo soustředit nesmírné množství dosud nepublikovaných a vlastně neznámých skutečností, včetně fotografické dokumentace, které získal návštěvou archivů, katastrálního úřadu, obrazový materiál pak u městského muzea i od pamětníků. Podařilo se mu sestavit plastický obraz činnosti řádu od jeho vzniku až do hořkého konce, který mu připravil režim počátkem padesátých let.

Přestože obvyklý přednáškový čas byl již dávno vyčerpán, posluchači si to ani neuvědomovali a došlo i na dotazy, které objasnily další zajímavosti a to nejen návštěvníkům, ale i samotnému přednášejícímu.

Pavel Reimer svou přednáškou opět dokázal udržet jejich vysokou úroveň jak osobitým přednesem, tak bohatstvím informací a zajímavostí, v neposlední řadě i dokonalou orientací v tématu, Můžeme tedy věřit, že i další přednášky zmíněného pořadatelského tria podle připravovaného plánu budou navštíveny stejně spokojenými návštěvníky.

M. Olšina