Pohřbívání v minulosti II.

02.11.2023

Přednáškový cyklus "Pohřbívání v minulosti" je věnován vývoji pohřbívání v průběhu celé historie lidstva se zvláštním zaměřením na situaci v širším okolí Holešovska. V pořadí již druhé vyprávění nás seznámí s pohřebními zvyky Keltů, Germánů a Slovanů.

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

MGR. JIŘÍHO JANÁLA, ARCHEOLOGA NPÚ, ÚOP V KROMĚŘÍŽI

POHŘBÍVÁNÍ V MINULOSTI II.

Čtvrtek 2. listopadu 2023, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov

Vstupné 50,- Kč

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii