Rámcový program Vlastivědného kroužku Holešov na druhé pololetí roku 2023

01.07.2023

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

ZÁŘÍ

  • Čtvrtek 14. září 2023 – Komentovaná prohlídka zámku v Žeranovicích. Průvodce Mgr. Jan Štětina, NPÚ, ÚOP v Kroměříži.
  • Úterý 26. září 2023 – Hostýnské vrchy – přírodní zajímavosti a náměty na výpravy za poznáním méně známých zákoutí této hornatiny. Přednáší RNDr. Dušan Trávníček, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

ŘÍJEN

  • Neděle 1. října 2023 – Výlet do Rajnochovic. Průvodce Dalibor Kolbinger, VK Holešov.
  • říjnový týden – Týden knihoven (3. 10. beseda s hercem a rozhlasovým redaktorem Zdeňkem Junákem + 8. 10. beseda se spisovatelem a redaktorem Tomášem Etzlerem). Organizuje Městská knihovna Holešov.
  • Čtvrtek 12. října 2023 – Přednáška České země uprostřed Evropy na mapách a plánech Národního archivu. Doprovodná akce k stejnojmenné výstavě. Vystoupí ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. a PhDr. Filip Paulus, Národní archiv ČR.
  • Čtvrtek 19. října 2023 – Přednáška Lobkovicové na Holešovsku. Osudy holešovského zámku a panství v bouřích bělohorské doby a třicetileté války. Přednáška se koná u příležitosti 400 let od okamžiku, kdy Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic rozšířil holešovské panství o nově získané konfiskáty panství Dřevohostice a zejména o panství Bystřice p. Hostýnem se statkem Prusinovice, zároveň byl císařem povýšen mezi říšská knížata. Vystoupí PhDr. Zdeněk Pokluda, emeritní ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně.

LISTOPAD

  • Pohřbívání v pravěku II. Přednáška Mgr. Jiřího Janála, NPÚ, ÚOP v Kroměříži.
  • Vodní prvky v historických zahradách a jejich obnova. Přednáška Ing. Lenky Křesadlové, Ph.D., vedoucí metodického centra zahradní kultury, NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

PROSINEC

  • Ježíšek a jeho zahraniční kolegové "dárkonoši" – Ondřej a Leona Machálkovi

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Obvyklý začátek v 17.00 hod.

Pokud se během podzimu podaří vydat knihu Putování s moždířem Miroslava Olšiny, člena výboru VK, uspořádáme slavnostní představení publikace. Titul vychází v rámci Knihovničky Holešovska. Podrobnosti budou včas oznámeny.