České země uprostřed Evropy na kartografických dokumentech Národního archivu

12.10.2023

Tematicky se přednáška zaměřuje na dva základní okruhy s přihlédnutím k regionu. První představuje didakticky pojaté vazby, které nás někdy vydělují a jindy spojují s Evropou, jíž jsme součástí. Každé z vybraných témat (hranice, lesy, montana – nerostné bohatství, řeky a vodní díla, doprava, architektura a urbanismus) poukazuje na vazby s některou sousedící evropskou zemí, ale zároveň mají přesah do širšího evropského prostoru. Informace obsažené v kartografických archiváliích jsou ideálním prostředkem pro vyjádření a pochopení takových vzájemných vazeb.

Doprovodná akce k stejnojmenné výstavě, která je k shlédnutí v arkádách holešovského zámku.

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum

a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

ThDr. Mgr. Šárky Steinové, Th.D.

a PhDr. Filipa Pauluse, Národní archiv ČR

České země uprostřed Evropy na kartografických dokumentech Národního archivu

Čtvrtek 12. října 2023, 17.00 hodin

Sala terrena, zámek Holešov

Vstupné 50,- Kč