Kamenické dílny okresu Kroměříž III.

23.05.2024

MKS Holešov – Městská knihovna a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

PhDr. Aleše Naňáka, pracovníka oddělení památkové péče Zlínského kraje

Kamenické dílny okresu Kroměříž III. 

Kamenosochařství Aloise Reimera v Holešově

Přednášející ve své již třetí přednášce přiblíží historii holešovského kamenosochařského závodu, u jehož založení stál Alois Reimer. Na základě archivních pramenů nahlédneme na pozoruhodný osud zakladatele podniku a jeho rodiny, seznámíme se s chodem prvorepublikového provozu i s dohledanými uměleckořemeslnými díly v regionu.

Čtvrtek 23. května 2024, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov

Vstupné 50,- Kč