Protižidovský pogrom v Holešově roku 1774

18.04.2024

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednášku

Mgr. Jana Machaly, historika a kurátora sbírek Městského muzea a galerie v Holešově

"První pogrom". Protižidovský pogrom v Holešově roku 1774. Jeho příčiny a následky

Pogrom roku 1774 je nejstarší ze zdokumentovaných holešovských pogromů. Na jeho počátku stálo obvinění z rituální vraždy, zločinu ještě obestřeného středověkými pověrami. Vyšetřovatelé zločinu a soudci však již byli vázáni novým zákonem, který v osvícenském duchu dláždil cestu k moderní době prosté pověrčivosti.

Přednáška se zaměří jak na zločin samotný, tak i na jeho dobové a místní souvislosti, které vyústily v sérii násilností v Holešově i širokém okolí, a také na jeho odkaz v pozdějších dobách.

Čtvrtek 18. dubna 2024, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov

Vstupné 50,- Kč

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii