Rámcový program Vlastivědného kroužku na první pololetí roku 2024

26.01.2024

ve spolupráci s MKS Holešov – Městskou knihovnou a Městským muzeem

LEDEN

pátek 26. ledna 2024, 16.30 hod. – Valná hromada VK Holešov.

ÚNOR

čtvrtek 15. února 2024 – Přednáška Začínalo za dobrotickou zvonicí Valašsko? K národopisné rajonizaci Holešovska. Vystoupí doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., etnolog a pedagog, Ústav evropské etnologie, Masarykova univerzita Brno.

BŘEZEN

čtvrtek 7. března 2024 – Představení knihy Putování s moždířem. Válečné fotografie Josefa Velcla 1914–1918. Za účasti Miroslava Olšiny, autora knihy, čestného člena VK Holešov.

Přednáška Pozapomenutá osobnost hanáckého národopisu – Josef "Jožka" Vaverka ze Všetul. Přednáší Mgr. et Mgr. Bc. Zdeněk Krajcar a Mgr. Kateřina Nečacká.

DUBEN

Zájezd na Ploštinu a další místa spojená s partyzánským odbojem na Valašsku. Hlavní organizátor zájezdu Mgr. Ondřej Machálek.

Přednáška První holešovský pogrom v roce 1774. 250 let od nepokojů v židovské čtvrti v souvislosti s úmrtím Josefy Trnečkové, zabité Židem Abrahamem Aronem. Přednáší Mgr. Jan Machala, Městské muzeum v Holešově, předseda VK Holešov.

Depot z doby bronzové vystavený ve firmě Kuraray ve Všetulích. Derniéra miniexpozice. Prohlídku zajistí Mgr. Jan Machala. 

KVĚTEN

Čestná stráž u pomníků na Holešovsku k výročí osvobození Holešovska. Zajišťuje předseda Vlastivědného kroužku Holešov Mgr. Jan Machala.

Přednáška Restaurování hejtmanského meče Jana Rottala. Vystoupí pracovníci Metodického centra konzervace při Technickém muzeu v Brně.

sobota 11. května 2024 – Sarkandrovská pouť. Účast na akci a odborná část programu.

- sobota 18. května 2024 – Zájezd do rakouského Laxenburgu. Prohlídka zámků a zámeckého parku. Průvodkyně Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., zahradní architektka a vedoucí Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži, členka VK Holešov. https://www.schloss-laxenburg.at/cs/zamecky-park/

Přednáška Kamenické dílny okresu Kroměříž III. Přednáší PhDr. Aleš Naňák, pracovník oddělení památkové péče Zlínského kraje.

Z cyklu Poznáváme Holešovsko: Vycházka za památkami Lukovečka. Hlavní organizátor vycházky Mgr. Jiří Janál.

ČERVEN

Přednáška Srdečné pozdravy z Hanácko-valašská krajinské výstavy v Holešově 1914. Přednáší Mgr. Ondřej Machálek.

Vycházka za pseudokrasovými jeskyněmi Hostýnských hor. Vycházka okolo Tesáku. Průvodce Dalibor Kolbinger.

Přednášky se tradičně konají ve studovně Městské knihovny v Holešově.

Obvyklý začátek v 17.00 hod.