Začínalo za dobrotickou zvonicí Valašsko?

15.02.2024

MKS Holešov – Městská knihovna & Městské muzeum a Vlastivědný kroužek Holešov srdečně zvou na přednáškudoc. PhDr. Miroslava Války, Ph.D., (Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)

"Začínalo za dobrotickou zvonicí Valašsko? K národopisné rajonizaci Holešovska."

Podle lidové tradice za dobrotickou zvonicí mělo začínat Valašsko, zatímco Holešov byl ještě na Hané. Jak to bylo s etnografickým členěním Holešovska, kde se tyto národopisné oblasti stýkaly, na tuto otázku by měla odpovědět anoncovaná přednáška. Na základě písemných pramenů a obrazových dokladů, z nichž nejstarší pocházejí ze 17. století, se bude snažit objasnit, jak se vyvíjela tradiční lidová kultura širšího Holešovska, a zda lze etnografickou hranici mezi Hanou a Valašskem na východní Moravě vymezit přímo lineárně.

Čtvrtek 15. února 2024, 17.00 hodin

Studovna Městské knihovny Holešov

Vstupné 50,- Kč

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii